پروژه ها
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس فرودگاهی شرکت پیشرو دیزل
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری (CNG) پیشرو دیزل آسیا
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری (CNG) ایران خودرو دیزل
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس بین شهری ایران خودرو دیزل
پروژه سیستم HVAC وبخاری درجا جهت بهره برداری در کامیون های واگن هود ایران خودرو دیزل
پروژه نصب کولر وبخاری درجای Webasto بر روی خودرو آتش نشان شرکت نارفوم کار
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری (CNG) شهاب خودرو
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری رامک خودرو
پروژه تجهیز کردن کاروان های شرکت کاریزان خودرو با کولر وبخاری درجای Webasto
پروژه نصب بخاری درجا AT2000 ST WEBASTO در شرکت ارگ ستاره
پروژه نصب بخاری درجا AT2000 ST WEBASTO در شرکت کاریزان خودرو
پروژه نصب بخاری درجا AT2000 ST WEBASTO در شرکت ایران خودرو دیزل بر روی کامیون آریا
پروژه نصب بخاری درجا AT2000 ST WEBASTO در شرکت ایران خودرو دیزل بر روی کامیون فراز
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری سبلان خودرو
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس بین شهری سیرو سفر
پروژه نصب بخاری درجا AT2000 ST WEBASTO در شرکت سیبا موتور
پروژه نصب یونیت سرد کننده Webasto برای ارشیا کانتینر پویا
پروژه نصب بخاری درجا AT2000 ST WEBASTO در شرکت زامیاد
تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
(+98 935) 2600 330
(+98 912) 1775 357
©2018 Faskco, All Right Reserved