پروژه ها
پروژه نصب کولر وبخاری درجای Webasto بر روی خودرو آتش نشان شرکت نارفوم کار
نوع پروژه
نصب کولر وبخاری خودرو آتش نشانی
کارفرما
شرکت نارفوم کار
توضیحات
تجهیز نمودن خودرو های آتش نشانی با سیستم کولر وبخاری در جای Webasto در شرکت نارفوم کار


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
021-6657 05 61
021-6659 18 40
021-6657 05 61
©2018 Faskco, All Right Reserved