پروژه ها
پروژه تجهیز کردن کاروان های شرکت کاریزان خودرو با کولر وبخاری درجای Webasto
نوع پروژه
نصب کولر وبخاری درجا بر روی کاروان
کارفرما
شرکت کاریزان خودرو
توضیحات
تجهیز کردن کاروان های شرکت کاریزان خودرو با کولروبخاری درجای DUAL Webasto


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
(+98 935) 2600 330
(+98 912) 1775 357
©2018 Faskco, All Right Reserved