پروژه ها
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس فرودگاهی شرکت پیشرو دیزل
نوع پروژه
نصب کولر RG400
کارفرما
شرکت پیشرو دیزل آسیا
توضیحات
تجهیز نمودن اتوبوس فرودگاهی شرکت پیشرو دیزل آسیا با دو یونیت RG400 اسفروس


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
021-6657 05 61
021-6659 18 40
021-6657 05 61
©2018 Faskco, All Right Reserved