پروژه ها
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس بین شهری سیرو سفر
نوع پروژه
نصب کولر AET350
کارفرما
شرکت سیرو سفر
توضیحات
تجهیز کردن اتوبوس بین شهری شرکت سیروسفر با کولر AET350 شرکت (Valeo(SPHEROS


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
021-6657 05 61
021-6659 18 40
021-6657 05 61
©2018 Faskco, All Right Reserved