پروژه ها
پروژه نصب بخاری درجا AT2000 ST WEBASTO در شرکت کاریزان خودرو
نوع پروژه
نصب بخاری درجا
کارفرما
شرکت کاریزان خودرو
توضیحات
تجهیز کردن کامیون های شرکت کاریزان خودرو با بخاری درجای Webasto Air Top 2000ST


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
021-6657 05 61
021-6659 18 40
021-6657 05 61
©2018 Faskco, All Right Reserved