پروژه ها
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری رامک خودرو
نوع پروژه
نصب کولر CC355
کارفرما
شرکت رامک خودرو
توضیحات
تجهیز نمودن اتوبوس شهری شرکت رامک خودرو با کولر CC355 شرکت (Valeo(Spheros


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
021-6657 05 61
021-6659 18 40
021-6657 05 61
©2018 Faskco, All Right Reserved