پروژه ها
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری رامک خودرو
نوع پروژه
نصب کولر CC355
کارفرما
شرکت رامک خودرو
توضیحات
تجهیز نمودن اتوبوس شهری شرکت رامک خودرو با کولر CC355 شرکت (Valeo(Spheros


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
(+98 935) 2600 330
(+98 912) 1775 357
©2018 Faskco, All Right Reserved