پروژه ها
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری (CNG) شهاب خودرو
نوع پروژه
نصب کولر RG400S
کارفرما
شرکت شهاب خودرو
توضیحات
تجهیز نمودن اتوبوس شهری (CNG) شرکت شهاب خودرو با کولر RG400S شرکت (Valeo(Spheros


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
(+98 935) 2600 330
(+98 912) 1775 357
©2018 Faskco, All Right Reserved