پروژه ها
پروژه نصب کولر بر روی اتوبوس شهری (CNG) شهاب خودرو
نوع پروژه
نصب کولر RG400S
کارفرما
شرکت شهاب خودرو
توضیحات
تجهیز نمودن اتوبوس شهری (CNG) شرکت شهاب خودرو با کولر RG400S شرکت (Valeo(Spheros


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
021-6657 05 61
021-6659 18 40
021-6657 05 61
©2018 Faskco, All Right Reserved