پروژه ها
پروژه نصب یونیت سرد کننده Webasto برای ارشیا کانتینر پویا
نوع پروژه
نصب یونیت سرد کننده
کارفرما
شرکت ارشیا کانتینر پویا
توضیحات
تجهیز کردن کانتینر حمل مواد غذایی و فاسذ شذنی با یونیت سردکننده Webasto


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
(+98 935) 2600 330
(+98 912) 1775 357
©2018 Faskco, All Right Reserved