پروژه ها
پروژه نصب یونیت سرد کننده Webasto برای ارشیا کانتینر پویا
نوع پروژه
نصب یونیت سرد کننده
کارفرما
شرکت ارشیا کانتینر پویا
توضیحات
تجهیز کردن کانتینر حمل مواد غذایی و فاسذ شذنی با یونیت سردکننده Webasto


تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
021-6657 05 61
021-6659 18 40
021-6657 05 61
©2018 Faskco, All Right Reserved