مشتریان ما

شرکت ایران خودرو دیزل

شرکت رانیران

تجهیز کردن اتوبوس های شرکت رانیران با کولر VALEO به همراه سیستم HVAC راننده وجای خواب وبخاری درجا

شرکت سایپا دیزل

شرکت زامیاد

شرکت پیشرو دیزل آسیا

شرکت یاوران خودرو شرق

کولر های Air Top 2000 شرکت Valeo نصب بر روی اتوبوس های شرکت یاوران خودرو شرق

شرکت ارس خودرو دیزل

بخاری درجای Air Top 2000 ST در کامیون های شرکت ارس خودرو دیزل

شرکت سپهر دیزل

بخاری درجای Air Top 2000ST شرکت Webasto نصب بر روی کامیون های شرکت سپهر دیزل

شرکت شهاب خودرو

شرکت سبلان خودرو

شرکت ارگ ستاره

شرکت نارفوم کار

شرکت سیبا موتور

شرکت کاریزان خودرو

تهران - خیابان کارگر شمالی
روبروی پارک لاله - خیابان صدوقی
شماره 26
(+98 935) 2600 330
(+98 912) 1775 357
©2018 Faskco, All Right Reserved